tr_TR
tr
on
Mobil Görünümü
Masaüstü Görünümü
 
Cahit Arf
1589
cahit arf matematik yasa türkiye matematik deha

ORD. PROF. DR. CAHİT ARF

Ülkemizde matematiğin sembol isimlerinden biri olan ve "Matematik Dehası" lakabıyla anılan Cahit Arf, 1910 yılında Selanik'te doğmuştur. İlkokulu o yıllarda sultani adı verilen liselerin ilk kısmında okumuştur. 3 yıl olan lise tahsilini üstün başarısından dolayı Paris'teki St. Louis Lisesi'nde 2 yılda tamamlayıp ülkesine geri dönmüştür. Cahit Arf o sıralarda Türk hükümeti tarafından yüksek öğrenim görmek üzere sınavla Avrupa’ya gönderilecek aday öğrenciler arasına alınmıştır. Bu sınavı kazanan Cahit Arf Fransa'da birçok bilim adamının yetiştiği okul olan École Normale Supérieure’e kaydolup yüksek öğrenimini burada yapmıştır.

 

​​Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir. Onu kendiniz yapın ve anlayın.


 
 

​Yükseköğreniminden sonra bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapmıştır ve daha sonra doçent adayı olarak İstanbul Üniversitesi'ne geçmiştir. Dünya çapında tanınması ise 1937 yılında Göttingen Üniversitesi'nde yaptığı doktora çalışmasıyla gerçekleşmiştir. Doktora çalışmasının konusu “non-commutative Class Field” idi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçların bir kısmı literatüre “Hasse-Arf” teoremi olarak geçmiştir. Doktora tezini 1938 yılında bitiren Cahit Arf bir yıl daha Göttingen’de çalışmalarını sürdürmüş, bu dönemde de dünya literatürüne “Arf Invaryantı” adıyla geçen, cebirsel ve diferansiyel topolojide büyük önem taşıyan bir çalışmaya imza atmıştır. Sentetik geometri problemlerinin cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin Arf değişmezi ve Arf halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaları bulunmaktadır.

 

​​Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve Ordinaryus profesörlüğe yükseldi ve 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji'nde matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ilk bilim kurulu başkanı oldu. Arf, İnönü Armağanı'nı (1943) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı (1974). 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.

 

2009 yılından itibaren 10 Türk Lirası nın üzerinde Arf'ın sureti bulunmaktadır. 10 Türk Lirasının üzerinde; “Arf Değişmezi”nden alınan bir kesitin yanı sıra “aritmetik diziler, abaküs, sayılar ve bilgisayar teknolojisinin temeli olan sayısal sistemi belirten ikili (Binary) sayı sistemini ifade eden rakamlar yer almaktadır.

 

Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır.

 

Matematiği bir meslek dalı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak gören ve bu yaşam tarzını ömrü boyunca benimseyen Ord. Prof. Dr. Cahit Arf 1997 yılının Aralık ayında yakalandığı ağır kalp hastalığı sonucunda hayata gözlerini yummuştur.


   KAYNAKÇA

  • TÜBİTAK Bilim veTeknik Dergisi Cahit Arf Özel Sayısı
  • MATEMATIKÇILER BÜLTENI ( 1998 SAYI 3 )
  • MATEMATIK DÜNYASI ( OCAK 1998 SAYI 1 )
  • http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Arf.html
  • Bir Efsanenin Ardından - Ali Sinan Sertöz

//code.tidio.co/astchcywxsgm76l3njipk4rse1nt4gps.js